Gasdetektor til giftige gasser, ilt og brint

I mange områder bruges der ofte gas i processer, eller anvendes som biprodukt i visse industrielle applikationer. Ofte er disse gasser giftige og farligt for helbredet.

For yderligere information om gasovervågning, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på tlf. 31171615

For yderligere information om gasovervågning, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på 
tlf. 311716For yderligere information om gasovervågning, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på tlf. 31171615

Gasdetektor EC28 uden display

Gasdetektor EC28 til overvågning af giftige gasser, ilt og brint

Gasdetektor EC28D med display

Gasdetektor EC28 D med display og tastatur. Ved hjælp af tastaturet kan indstillingerne kontrolleres, og span og nulpunktskalibreringen kan aktiveres


Gasdetektor EC28DA med display og alarm

Gasdetektor EC28 DA med display, tastatur og akustisk og visuel alarm

Fjernbetjeningsenhed RC3

Fjernbetjeningsenhed RC2 til transmitter uden display