Ultralydsflowmåler - gasmåling

GE Panametrics ultralydsflowmålere til gasmåling

For yderligere information om flow- og energimåling, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på tlf. 31171615

 

Ultralydsflowmåling er en flowmåler der er baseret på princippet hvor en lydbølger bliver påvirket af det strømmende medium hastig. Målinger foretages ved at sende en ultralydsimpuls ind i røret i flowretningen og efterfølgende sende en impuls imod flowets retning. Den tidsforskel der er i vandringstiden i medstrøms- og modstrømsvandringen er proportional med strømningshastigheden inde i røret. Strømningshastigheden og rørets tværsnitsareal giver volumen flowet.

DigitalFlow CTF2

GE Panametrics DigitalFlow ™ CTF878 clamp-on ultralyds gasflowmålere til tryk-applikationer ved hastigheder op til 46 m/s. Flowmålingsteknikken måler nøjagtigt og pålideligt strømmen af naturgas, komprimeret luft, inert gas eller andre gasser. Det er især nyttigt til måling af eroderende, ætsende, giftige, sterile gasser eller på steder, hvor indgreb i rørvæggen er uønsket.