GE Panametrics - DigitalFlow™ CTF878

DigitalFlow CTF2

GE Panametrics DigitalFlow ™ CTF878 clamp-on ultralyds gasflowmålere til tryk-applikationer ved hastigheder op til 46 m/s. Flowmålingsteknikken måler nøjagtigt og pålideligt strømmen af naturgas, komprimeret luft, inert gas eller andre gasser. Det er især nyttigt til måling af eroderende, ætsende, giftige, sterile gasser eller på steder, hvor indgreb i rørvæggen er uønsket.

For yderligere information om flow- og energimåling, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på tlf. 31171615

For yderligere information om gasovervågning, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på 
tlf. 311716For yderligere information om gasovervågning, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på tlf. 31171615

Funktioner og fordele

-          Non-invasiv clamp-on transducere (ingen aftapning eller opskæring af rørvæggen reducerer

           installationsomkostningerne)

-          Intet trykfald

-          Temperaturer op til 130 °C

-          Rørstørrelser fra 3"---30"

-          Enkel installation

-          Ingen vedligeholdelse

-          Ingen fugtede eller bevægelige dele

GE Panametrics DigitalFlow ™ CTF878

 

Download datablad