Ultralydsflowmåler - stationær

GE Panametrics clamp-on ultralydsflowmåler, og energimålere.

For yderligere information om flow- og energimåling, kontakt Rasmus Rossen Kristensen på tlf. 31171615

 

Ultralydsflowmåling er en flowmåler der er baseret på princippet hvor en lydbølger bliver påvirket af det strømmende medium hastig. Målinger foretages ved at sende en ultralydsimpuls ind i røret i flowretningen og efterfølgende sende en impuls imod flowets retning. Den tidsforskel der er i vandringstiden i medstrøms- og modstrømsvandringen er proportional med strømningshastigheden inde i røret. Strømningshastigheden og rørets tværsnitsareal giver volumen flowet.

AT600

GE Panamtrics AT600 clamp on ultralydsflowmåler pris gunstig flowmåler til den enkle faste installation

DigitalFlowTM DF868

GE Panametrics DigitalFlow™ DF868 clamp on ultralydsflowmåler til permanent installation. Kan måle på to forskellige rør samtidigt.


DigitalFlow XMT868i

GE Panametrics DigitalFlow XMT868i clamp on ultralydsflowmåler i Ex kapsling til fast installation, kan også leveres i rustfrit stål hus.