'
SmartLine Wireless Flange Mount

SmartLine Wireless Flange Mount

Flangemonterede tryktransmittere tillader installation på en tankflange og tilbydes derfor med en række forskellige tanktilslutninger. Typiske anvendelser omfatter højnøjagtig niveaumåling i tryksatte og ikke-tryksatte beholdere i den kemiske industri og kulbrinteindustrien.

SmartLine Wireless Gauge Pressure

SmartLine Wireless Gauge Pressure

SmartLine Wireless Gauge Pressure transmittere måler trykket i forhold til atmosfærisk tryk. Typiske anvendelser omfatter højtryksmåling i kedler, brændstoftilførsler og højtryksreaktionsbeholdere i den petrokemiske industri og kulbrintegenvindingsindustrien.